Pojištění občanské odpovědnosti

Všeobecně se u odpovědnisti držíme dvou základních pravidel bez kterých nemůžeme očekávat, že se pojišťovna rozhodně v dané pojistné události kladně.

1. Pojištěný musí být vždy odpovědný.

2. Škoda musí být vždy způsobena 3. osobě

Pojištění občansjké odpovědnosti je pojištění, které by měl mít každý. Ačkoliv nám to zákon nenařizuje (jako například u povinného ručení u motorového vozidla), neměli bychom bez tohoto pojištění, vycházet z domu.

A k čemu je vlastně toto pojištění? Pojištění odpovědnosti z občanského života kryje škody, za které je pojištěný odpovědný. Srazíte na horách jiného lyžaře, v obchodě dítě schodí regál se zbožím, při přeběhnutí silnice způsobíte autonehodu apod. V praxi může být těchto případů nespočet.

V nabídce na pojistném trhu nalezneta občanskou odpovědnost jako součástk jiného pojištění (pojištění domácnosti, cestovní pojištění, pojištění k blatební kartě).

Územní platnost 

Pokud vycestujete mimo území ČR, je důležité, aby pojištění opovědnosti mělo rozšířenou působnost. Nejčastěji se setkáte s rozšířenou územní platností Evropa. 

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou

  • v běžném občanském životě vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
  • v souvislosti s používáním jízdních kol v souvislosti
  • s vlastnictvím a používáním legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní v souvislosti
  • s vlastnictvím nebo opatrováním krotkých a ochočených domácích zvířat s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat

Pojištění pokrývá škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením škodu na hmotné movité nebo nemovité věci následnou finanční škodu náklady právního zastoupení

Volitelné připojištění Zvířata • škoda způsobená psem, koněm nebo hospodářským zvířetem

Volitelné připojištění Evropa • rozšíření územního rozsahu na geografické území Evropy