Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

Pojištění je možné sjednat pro následující osoby

zaměstnanci včetně DPČ a DPP, státní zaměstnanci příslušníci Policie České republiky, příslušníci Celní správy České republiky, příslušníci Vězeňské služby České republiky, příslušníci GIBS, vojáci z povolání. 

Pojištění pokrývá škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou

ublížením na zdraví nebo usmrcením, škodu na hmotné movité nebo nemovité věci následnou, finanční škodu, čistě finanční škodu, náklady právního zastoupení.

 Volitelné připojištění Řidiče

• škoda způsobená na motorovém vozidle, drážním vozidle, plavidle a přívěsu jeho provozem

• škoda způsobená na pneumatikách, discích kol a věcech, které jsou těmito dopravními prostředky přepravovány, šetří-li událost místně příslušný policejní     orgán

Volitelné připojištění Pracovní stroje

• škoda způsobená provozem pracovního stroje, vykonává-li činnost, ke které je jako pracovní stroj určen (např. jeřáb zvedající náklad, vysokozdvižný vozík       převážející palety) Volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí

• škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů a ochranných pracovních prostředků

• škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových bloků, je-li zaměstnavatel orgánem veřejné správy

Volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí

• škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů a ochranných pracovních prostředků

• škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových bloků, je-li zaměstnavatel orgánem veřejné správy

Volitelné připojištění Pokuty, penále

• škoda způsobená uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu

 

Seznam pojišťoven, nabízejících pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Image

Image

Image

Máte zájem o toto pojištění? Zajistíme Vám srovnání u výše uvedených pojišťoven.

Kontaktujte nás na info@financniochrana.cz, nebo použijte níže uvedený formulář.

Image