Pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů

Dle posledních informací má zákon vyjít ve sbírce zákonů 3.3.2020. Od tohoto data běží dvouměsíční lhůta pro splnění povinnosti. Pro realitní makléře, kteří nově vykonávají realitní činnost je povinnost již od 3.3.2020.

Provedli jsme srovnání produktů na pojistné trhu. Po bedlivém prostudování nám vychází jako nejvýhodnější nabídka od pojišťovny Maxima pojišťovna a.s.Image

Mezi hlavní kritéria hodnocení jsme zařadili:

  • Splnění zákonné povinnosti
  • Cena
  • Rozsah pojištění nad rámec zákonné povinnosti
  • Administrativní náročnost na sjednání včetně náročnosti na správu smlouvy do následujících pojistných období

Podrobnou specifikaci o pojistném rozsahu nabídky včetně návodu pro sjednání tohoto pojištění, naleznete níže - Obchodní sdělení - návod.

Pojistné podmínky naleznete na https://www.maximapojistovna.cz/cs/podnikatele-prumysl/pojisteni-profesni-odpovednosti-realitnich-zprostredkovatelu

Image

5 důležitých bodů pro zájemce jak sjednat toto pojištění:

  1. Vyplňte žádost o pojištění
  2. Žádost podepište a zašlete na poptavky@maxima-as.cz
  3. Pojišťovna žádost zpracuje a zašle na adresu (adresa dle žádosti), pojistné smlouvy ve dvou vyhotovení. Jedno podepsané vyhotovení zašlete na adresu: MAXIMA pojišťovna, a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Vinohrady
  4. Uhraďte pojistné dle údajů v pojistné smlouvě
  5. Po připsání pojistného na účet pojišťovny vygenerujeme potvrzení o platnosti pojištění

Máte dotazy?