32913377.jpg

Pojistná myšlenka je velice humánní a ušlechtilá. Člověk je odpradávna sužován strachem, obavami i nejistotou. Proto vzniklo pojištění, které zabezpečuje občanům právo na výplatu peněžních prostředků k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí - svépomoc.

Na českém finančním trhu se nachází 27 soukormých pojišťoven, 7 zdravotních pojišťoven, 54 bank a spousta dalších finančních domů (stavební spořitelny, nebankovní úvěrové instituce, investiční společnosti apod.). Každý finanční dům má několik desítek produktů, několik typů poplatků, variabilního nastavení, obchodních podmínek, pojistných podmínek a daších. Osoba, která se na finančním trhu nepohybuje každý den, nemůže reálně udržet krok při získávání aktuálních informací na trhu.

O nás

man14592461280.pngMakléřská společnost Finanční ochrana M&B s.r.o. byla založena s dlouhodobým cílem, a to pozvednout povědomí o pojišťovací a finanční gramotnosti v České republice, zprostředkování komplexního finančního servisu a vybudování klientské sítě založené na úzké a dlouhodbé spolupráci. Naším cílem je zajišťování komplexního poradenství na úrovni společností ze západní Evropy s tím rozdílem, že naše společnost společnost puskytuje vstupní konzultace zcela zdarma. Cílem společnosti je spravovaní ucelených portfolií klientů (fyzických i právnických osob) a díky tomu dohlíží na komplexní kvalitu pojištění. Klademe důraz na osobní vztahy, díky kterým budujeme oboustranou důvěru. Naší největší odměnou je doporučení, díky doporučení roste naše klientská síť zcela přirozeně.

Zprostředkováním uzavření smlouvy (pojistné, úvěrové atd.), naše spolupráce teprve začíná.