Pojištění domácností

Předmět pojištění

21904106.jpgPojištěním domácnosti se rozumí pojištění souboru movitých věcí, nacházející se v místě pojištění. Jedná se především o zařízení domácnosti, určené k jejímu provozu, nebo k uspokojení potřeb členů pojištěné domácnosti. Máme na mysli například oblečení, potraviny, drogerii apod. Za zařízení domácnosti můžeme považovat například spotřebiče, nábytek apod.. V rámci pojištění domácnosti lze také pojistit stavební součásti. Jedná se především o movité věci, které jsou pevně spojené s nemovitostí. Standardně se tyto stavevbní součásti pojišťují k nemovitosti, nicméně v praxi existují případy, kdy zhohledňujeme stavebí součásti do domácnosti.

Stavební součásti v domácnosti

Jedná se například o situaci, kdy pojistník/pojištěný není vlastník nemovitosti (např. bydlí v nájmu), nicméně do nemovitosti provedl nějaké investice. Nové parkety, nová vestavěná skříň, nová kuchyňská linka. V takovém případě je potřeba pojistit tuto investici do domácnosti. V nejlepším případě trvat na přesné specifikaci do pojistné smlouvy. V případě pojistné události bude likvidace jasně vědět, jaké stavební součásti si pojistník/pojištěný domácnosti, pojišťoval.

Pojistná částka

Odpovědný za stanovený pojistné částky je vždy pojistník. Je tedy důležité, aby pojistná částka odpovídala skutečné hodnotě předmětu pojištění. V pojišťovnictví se můžete setkat se třemi typy cen.

1. Nová cen - nejběžnější, uvádíme pořizovací cenu. 

2. Časová cena - do plnění se zohledňuje opotřebení, tudíž v případě nadměrného stáří přemětu pojištění, může být plnění velmi nízké až žádné. V občanském pojištění se s tímto typem ceny spíše nesetkáte.

3. Obvyklá cena - je velmi důležitá pro určitý typ předmětu pojištění. Nejčastěji se na typ ceny pojišťují věci mimořádné hodnoty. Pozor, nepleťme si s cennostmi (například zlatý prosten, stříbrný řetízek, naušnice). Pokud máte zájem pojistit například obraz, který má vyšší hodnotu, než je reálná cena plátna a barvy, je potřeba pojistit právě na již zmíněnou obvyklou cenu. Díky tomu zohledníme do pojištění i přidanou hodnotu, který daný obraz má. V případě pojistné události se bude likvidátor z pojišťovny zajímat o doložení hodnoty obrazu (nemůžeme si určit cenu sami, citový vztah k dané věci, nepojišťujeme). Mimořádnou hodnotu doložíte na základě znaleckého posudku, který by měl být pro danou věc vypracovaný, již před pojištěním. Pokud věci mimořádné hodnoty nezohledníme na obvyklou cenu a zahrneme jej do souboru movitoých věcí, tudíž na novou cenu, pojistel uhradí pouze hodnotu plátna, barev, či dřevěného rámu.