Pojištění odpovědnosti zaměstnance

24377089.jpgPojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli. Dle občanského zákona je možné vymáhat škodu vúči svému zaměstnanci a to do výše 4,5 násobku hrubé měsíční  mzdy. Pokud jste například skladník se mzdou 30 000,- Kč/měsíčně, může po Vás zaměstnavatel vymáhat maximální škodu ve výši 135 000,- Kč. Pokud shodíte svou nepozorností např. regál se skleněnými výrobky, můžete způsobit zaměstnavateli škodu i milionovou. Díky občanskému zákoníku jste ale jako zaměstnance kryt právě do výše vypočítané částky 135 000,- Kč. Pro drtivou většinu z nás je ale i taková částka vysoká a její úhrada by nás mohla dostat do velmi nepříjemné finanční tísně. Proto vzniklo pojištění odpovědnosti zaměstnance. Pojistné začíná na 1000,- Kč/ročně. Pojistné se vypočítává na základě rizikové činnosti a na případném přopojištění. Nejčastějším připojištěním k základnímu rozsahu je "připojištění řidiče", pokud budete učástníkem dopravní nehody a budete odpovědný za dopravní nehodu, způsobíte škodu na vozidle, které je ve vlastnictví Vašeho zaměstnavatele a ve Vašem užívání. Pokud zohledníme "připojištění řidiče" k základnímu rozsahu, pak bude kryta i případná škoda na převzatém vozidle.

Pojištění je možné sjednat pro následující osoby

zaměstnanci včetně DPČ a DPP, státní zaměstnanci příslušníci Policie České republiky, příslušníci Celní správy České republiky, příslušníci Vězeňské služby České republiky, příslušníci GIBS, vojáci z povolání. 

Pojištění pokrývá škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou

ublížením na zdraví nebo usmrcením, škodu na hmotné movité nebo nemovité věci následnou, finanční škodu, čistě finanční škodu, náklady právního zastoupení.

 Volitelné připojištění Řidiče

• škoda způsobená na motorovém vozidle, drážním vozidle, plavidle a přívěsu jeho provozem

• škoda způsobená na pneumatikách, discích kol a věcech, které jsou těmito dopravními prostředky přepravovány, šetří-li událost místně příslušný policejní     orgán

Volitelné připojištění Pracovní stroje

• škoda způsobená provozem pracovního stroje, vykonává-li činnost, ke které je jako pracovní stroj určen (např. jeřáb zvedající náklad, vysokozdvižný vozík       převážející palety) Volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí

• škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů a ochranných pracovních prostředků

• škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových bloků, je-li zaměstnavatel orgánem veřejné správy

Volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí

• škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů a ochranných pracovních prostředků

• škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových bloků, je-li zaměstnavatel orgánem veřejné správy

Volitelné připojištění Pokuty, penále

• škoda způsobená uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu

 

Seznam pojišťoven,
nabízejících pojištění
odpovědnosti zaměstnance.

Image

Image

Image

Máte zájem o toto pojištění? Zajistíme Vám srovnání u výše uvedených pojišťoven.