Rizikové životní pojištění

34816369.jpgPři zpracování nabídky VŽDY jděte po odpovídajcím rozsahu. Požadujte odpovídající částky dle aktuální realitě, tzn. ideální rozsah. Po předložení nabídky pojištění se pojistník rozhoduje, zda výsledné pojistné je akceptovatelné. Pokud nikoliv, postupně snižujeme pojistné částky, popř. odstraňujeme rizika až do fáze, kdy je pojistníkem výsledné pojistné akceptované. Nemělo by docházet k opačnému postupu. Je taky velmi důležité, aby pojistník přesně věděl, co a na jakou částku je pojištění sjednané.

ÚMRTÍ, ÚMRTÍ ÚRAZEM, ÚMRTÍ AUTONEHODOU

Pomůže pokrýt propad rodinných přjmů způsobených úmrtím jednoho z partnerů.

Jak stanovit správnou pojistnou částku?

Roční výdaje na 3 až 5 let + nesplacené závazky. 

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Nesplacené dluhy (úvěry, hypotéky)  
 • Povinné splátky (pojistky, investice)
 • Budoucnost dětí (vzdělání, sport)
 • Start dětí do života (auto, bydlení)
 • Pomoc rodičům ve stáří (léčba, péče)

Modelový příklad:

Pan Kopretina žije ve vlastním bytě s ročními náklady na provoz domácnosti ve výši 120 000,- Kč (řešíme pouze náklady, kterými se podílí pouze pan Kopretina na chodu domácnosti). Žije v domácnosti s manželkou a nezletilým synem, který navštěvuj

 e základní školu. Pan Kopretina si dopřál nový automobil, který zakoupil prostřednictvím spotřebitelského úvěru a zbývá mu doplatit 500 000,- Kč.

120 000 (roční výdaje) x 4 (roky) + 500 000 (spotřebitelský úvěr) + 200 000 (studium pro syna) = 1 300 000,- Kč.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZEM

Pomůže vyřešit finanční následky zranění, které dle závažnosti více či méně omezí pracovní schopnost.

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Roční výdaje x počet let do důchodu : 5 (dle nabízeného rozsahu v pojistném produktu, 3,5,8,12).

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Nesplacené dluhy (úvěry, hypotéky)
 • Dopravní prostředek (přestavba auta)
 • Budoucnost dětí (vzdělání, sport)
 • Léčebné pomůcky a péče (vozík, lázně)
 • Rekonstrukce bydlení (bez bariér)

Modelový příklad:

Panu Kopretinovi je 45 let a do důchodu mu zbývá ještě 31 let. 

120 000 (roční výdaje) x 31 (zbývající počet let do důchodu) : 5 (toto číslo se zpravidla může lišit, dle násobku progrese v produktu u dané pojišťovny) = 744 000,- Kč

 

INVALIDITA

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. Podle stupně pracovního omezení se invalidita dělí na tři stupně. Pomůže vyrovnat nedostatečnou výši státních sociálních dávek.

Invalidita prvního stupně, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%.

Invalidita druhého stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %.

Invalidita třetího stupně se nás týká, pokud máme pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%.

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Pojištění invalidity slouží zejména k zachování měsíčních příjmů pojištěného. Optimální sjednaná částka by tedy měla odpovídat rozdílu, o který vám klesne pravidelný roční příjem v případě přiznání invalidního důchodu. 

Roční výdaje + nesplacené závazky + částka pro pokrytí státem nehrazenou léčbu

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Nesplacené dluhy (úvěry, hypotéky)
 • Povinné splátky (pojistky, investice)
 • Náklady za státem nehrazenou léčbu

Modelový příklad:

120 000 (roční výdaje) + 500 000 (spotřebitelský úvěr) + 100 000 (náklady na léčbu) = 720 000,- Kč

ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Pomůže uhradit veškeré náklady spojené s léčbou v důležitých prvních letech. Zde se bavíme o období, kdy se objeví závažné onemocnění, avšak ještě nebyl uznán invalidní důchod. Zpravidla se jedná o 1.-2. rok od zjištění tohoto onemocnění. Po tuto dobu zaznamenáte výpadek přijmů, popřípadě zvýšení nákladů na léčbu, kteoru nemusí hradit Vaše zdravotní pojišťovna. Po přiznání invalidity přichází na řadu plnění z pojištění invalidity.

Typy závažných onemocnění jsou zpravodla vypsány v pojistných podmínkách daných pojistných produktů u jednotlivých pojišťoven.

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Roční výdaje x 2 (roky).

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Náklady za státem nehrazenou léčbu
 • Povinné splátky (pojistky, investice)
 • Pečovatelská služba

Modelový příklad:

120 000 (roční výdaje) x 2 = 240 000

120 000 (roční výdaje) + 50 000 (náklady na léčbu) + 50 000 (pečovatelská služba) x 2 (roky) = 440 000,- Kč

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pomůže snížit rozdíl mezi nemocenskou dávkou a skutečným příjmem v době pracovní neschopnosti. 

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Měsíční výdaje (nemocenská) : 30 (počet dnů).

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Výdaje za děti (škola, kroužky)
 • Povinné splátky (pojistky, investice)
 • Léky a léčebná péče (lékař, lékárna)

Modelový příklad:

10 000 (měsíční příjmy) : 30 (počet dní) = 333,- Kč (denní dávka pracovní neschopnosti)

POZOR: Pojistit se můžete vždy od určitého dne. Například od 8. dne, od 29. dne, nebo od 60, dne. Jedná se o varianty vždy úměrné ceně pojistného. berme také v úvahu je v případě krátkodobého výpadku přjmů, musíme sáhnout do rezerv svého prasátka, které by měli být na tyto případy naspořeny.

POBYT V NEMOCNICI 

Pomůže zaplatit poplatky spojené s nadstandardní péčí a léčbou po dobu hospitalizace. Samostatný pokoj, TV, internet pod.

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Denní náklady spojené s pobytem v nemocnici. Možno pojistit prouze v případě úrazu, nebo pouze v případě nemoci, nebo pro bě varianty.

Co by měla pojistná částka obsahovat?

Samostatný pokoj (nadstandard) Hlídání domácích mazlíčků
Léčebné výlohy (nadstandard) Náklady spojené s hlídáním bydlení

Modelový příklad:

1 000 (cena nadstandardního pokoje na 1noc) + 500 (statní náklady) = 1 500,- Kč/noc strávenou v nemocnici

DENNÍ ODŠKODNÉ PO DOBU NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU 

Pomůže eliminovat negativní vliv dlouhodobé léčby úrazu na rodinný rozpočet.

Jak stanovit správnou pojistnou částku? 

Měsíční výdaje : 30.

Co by měla pojistná částka obsahovat?

 • Nezbytné výdaje (nájem, energie)
 • Výdaje za děti (škola, kroužky)
 • Povinné splátky (pojistky, úvěry)
 • Léky a léčebná péče (lékař, lékárna)
 • Náklady za rehabilitaci
 • Nákup rehabilitačních pomůcek

Modelový příklad:

10 000 (měsíční příjmy) : 30 (počet dní) = 333,- Kč (denní dávka pracovní neschopnosti)