Pojištění občanské odpovědnosti

58409664.jpgVšeobecně se u odpovědnosti držíme dvou základních pravidel, bez kterých nemůžeme očekávat, že se pojišťovna rozhodně v dané pojistné události v náš prospěch. 

1. Pojištěný musí být odpovědný.

2. Škoda musí být způsobena 3. osobě

Pojištění občansjké odpovědnosti je pojištění, které by měl mít každý. Ačkoliv nám to zákon nenařizuje (jako například u povinného ručení motorových vozidel), neměli bychom bez tohoto pojištění, vycházet z domu.

A k čemu toto pojištněí vlastně je? Pojištění odpovědnosti z občanského života kryje škody, za které je pojištěný odpovědný a to ze škod které spůsobí svým konáním během občanského žití. Zde teny není myšlena doba, kdy jste v zaměstnání. Srazíte na horách jiného lyžaře, v obchodě dítě schodí regál s alkoholem, při přeběhnutí silnice způsobíte autonehodu apod. V praxi může být těchto případů nespočet. Samozřejmě pojišťovny ne vždy plní. Například v případě, že se jedná o přímý úmysl způsobění škody, jednání pod vlivem alkoholu či drog.

V nabídce na pojistném trhu nalezneta občanskou odpovědnost jako součást k jinémů pojištění (pojištění domácnosti, cestovní pojištění, pojištění  platební karty).

Územní platnost 

Pokud vycestujete mimo území ČR, je důležité, aby pojištění opovědnosti bylo sjednáno s rozšířenou působností. Nejčastěji se setkáte s rozšířenou územní platností Evropa, případně celý svět vyjma USA a Kanady.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou

  • v běžném občanském životě vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
  • v souvislosti s používáním jízdních kol v souvislosti (elektrokola do určitého výkonu)
  • s vlastnictvím a používáním legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní v souvislosti
  • s vlastnictvím nebo opatrováním krotkých a ochočených domácích zvířat s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat

Pojištění pokrývá škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením škodu na hmotné movité nebo nemovité věci následnou finanční škodu náklady právního zastoupení

Volitelné připojištění Zvířata • škoda způsobená psem, koněm nebo hospodářským zvířetem